Wat heeft de Wet Milieubeheer op uw onderneming voor invloed?

Wat heeft de Wet Milieubeheer op uw onderneming voor invloed?
June 14, 2016 beheerder

Wat heeft de Wet Milieubeheer op uw onderneming voor invloed?

Vier op de vijf MKB- ondernemingen in Nederland is bewust bezig met energiebesparing. Echter, 45% van de ondernemers stelt niet op de hoogte te zijn van de belangrijke Wet Milieubeheer.

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken om aan energiebesparing te doen. Zij geeft richting welke middelen ingezet kunnen worden om het milieu te beschermen.

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq).

Enkele voorbeelden van erkende energiebesparende maatregelen zijn:
• Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
• Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.
• Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd voorkomen.
• Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen zodat verlichting alleen brandt als het donker is, en per nacht minimaal 6 uur uit is of alleen bij beweging brandt.
• Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.
• Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.

Het complete overzicht met erkende energiebesparende maatregelen per bedrijfstak is hier terug te lezen.

De Nederlandse overheid pleit naar aanleiding van de klimaattop in Parijs (november 2015) voor een grotere rol voor het bedrijfsleven in het klimaatbeleid. Behalve de Wet Milieubeheer heeft u als ondernemer ook te maken met het Energieakkoord.

Energieakkoord voor duurzame groei
Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie.

De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

• een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
• 100 petajoule (27.777.777.777 kWh) energiebesparing per 2020;
• een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023;
• ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

Afspraken Energieakkoord aangescherpt  
Onlangs heeft u waarschijnlijk in de media vernomen dat de overheid de afspraken uit het energieakkoord aanscherpt. Mocht dit najaar blijken dat afspraken over energiebesparing onvoldoende petajoules opleveren dan worden verplichtende maatregelen van kracht.

Energiebesparing
In het intensiveringspakket zijn ook maatregelen opgenomen om het doel van 100 PJ finale energiebesparing in 2020 binnen bereik te brengen. Dit onderdeel van het intensiveringspakket bevat onder meer de volgende maatregelen:

•  Allereerst betreft dit de aanscherping van het MEE-convenant voor grote internationale bedrijven en intensivering van de 1-op-1 afspraken die bedrijven met de overheid maken. Als per 1 oktober
2016 (of eerder) blijkt dat de beoogde besparing nog niet binnen bereik is, worden verplichtende maatregelen van kracht.
• Er wordt een energiebesparingsverplichting ingevoerd. Partijen werken daarvoor twee varianten nader uit: een verplichting voor energieleveranciers en een tenderregeling. Deze maatregel dient tot 20 PJ finale energie te besparen in de periode tot 2020. De maatregel en de invoeringsdatum worden in de Voortgangsrapportage 2016 vastgelegd.
• Er wordt een verplichting tot realiseren van label C ingevoerd in de kantorenmarkt. Op zo kort mogelijke termijn wordt een effectieve vormgeving van deze maatregel uitgewerkt. De uitwerking en de invoeringsdatum worden in de Voortgangsrapportage 2016 vastgelegd.

Uitgebreide informatie over het energieakkoord leest u hier.

Financiering energietransitie
Veel energiebesparingsprojecten komen niet van de grond door problemen met de financierbaarheid. Het gaat met name om maatregelen die op zich rendabel zijn, maar die een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar.

HIT Profit kan u hierbij helpen met de HIT Energy Solution

Met de HIT Energy Solution krijgt u eenvoudig grip op uw energieverbruik, waardoor u jaarlijks grote bedragen bespaart op uw energiekosten. De HIT Energy Solution helpt bedrijven die moeten voldoen aan de voorschriften voor energiebesparing in de Wet Milieubeheer. Een onmisbare tool voor wie slim en duurzaam wil ondernemen. U ziet namelijk direct hoeveel u hebt bespaard en wat uw actuele energieverbruik is. Onze energiespecialisten brengen uw besparingsmogelijkheden in kaart en stellen een actieplan voor u op, vol concrete, op maat geschreven tips.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de HIT Energy Solution.

Show Buttons
Hide Buttons
CONTACT