Wat betekent de Wet Milieubeheer voor uw onderneming?

Welke invloed heeft energiebesparing vanuit de Wet Milieubeheer op uw onderneming?

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven om aan energiebesparing te doen.

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Het gaat om organisaties met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq).

Informatieplicht uiterlijk 1 juli 2019

Vanaf medio 2019 komt daar een nieuwe verplichting bij. Bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 zelf actief de overheid informeren welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben.

Erkende maatregelenlijst

Om het makkelijker te maken heeft de overheid samen met brancheorganisaties lijsten met erkende maatregelen opgesteld. Alle maatregelen op deze lijsten worden geacht binnen 5 jaar te worden terugverdiend en moeten verplicht worden uitgevoerd.

Een compleet overzicht met erkende energiebesparende maatregelen per bedrijfstak is hier terug te lezen.

Financiële haalbaarheid

Als bedrijven alle desbetreffende erkende maatregelen (op redelijke termijn) inplannen en uitvoeren voldoen zij aan de energiebesparing vanuit de Wet Milieubeheer. Uitstel is mogelijk om bedrijfseconomische redenen (zoals geen krediet) en maatregelen kunnen dan gefaseerd ingevoerd worden. Bij overtreding kan een dwangsom opgelegd worden naar evenredigheid van de investering. Een ondernemer krijgt altijd eerst de kans om de maatregelen uit te voeren. In het uiterste geval kan strafrechtelijk vervolgd worden omdat er een economisch delict wordt begaan.

HIT Profit kan u hierbij helpen met de HIT Energy Solution

Voor bedrijven met weinig budget voor duurzaamheid is de HIT Energy Solution een relatief goedkope methode om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

De HIT Energy Solution helpt bedrijven die moeten voldoen aan de voorschriften voor energiebesparing in de Wet Milieubeheer. De HIT Energy Solution is een online tool waarmee u eenvoudig grip op uw energieverbruik krijgt. Zo bespaart u jaarlijks grote bedragen op uw energiekosten. Een onmisbare tool voor wie slim en duurzaam wil ondernemen. U ziet namelijk direct hoeveel u hebt bespaard en wat uw actuele energieverbruik is. Onze energiespecialisten brengen uw besparingsmogelijkheden in kaart en stellen een op maat geschreven actieplan voor u op. Hierin staan naast alle toepasselijke erkende maatregelen ook acties om kosten te besparen en/of duurzame energie op te wekken.

Wilt u aan de slag met uw energiebesparing? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de HIT Energy Solution.

Show Buttons
Hide Buttons
CONTACT